Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Ekspozycja na czysty tlen w podwyższonym ciśnieniu skutecznie wysyca nim tkanki. Podwyższony zostaje poziom tlenu tak w krwinkach czerwonych, osoczu, limfie jak i płynie mózgowo-rdzeniowym. Zjawisko to w połączeniu z angiogenezą- tworzeniem nowych naczyń krwionośnych, bardzo pozytywnie wpływa na regenerację aksonów oraz połączenia między komórkami nerwowymi. 

Podczas badań Neretin i jego współpracownicy zastosowali Tlenoterapię Hiperbaryczną (HBOT) u 64 pacjentów z parkinsonizmem o różnym pochodzeniu. Leczenie było prowadzone w serii od 8 do 12 zabiegów, codziennie w ciśnieniu 2 ATA, czas trwania wynosił 60 minut- w pełnym ciśnieniu. Korzystne efekty terapii zauważono u 55 pacjentów, jednak najlepsze uzyskano w przypadku parkinsonizmu naczyniowego u pacjentów w wieku poniżej 65 roku życia. Największe zmiany odnotowano w zakresie sztywności ruchowej, mniejsze natomiast w przypadku drżenia spoczynkowego. 

J.Whitaker uważa za najefektywniejszą terapię synergistyczne połączenie dożylnego podawania glutationu z Tlenoterapią Hiperbaryczną. Pacjenci z PD mają niebezpiecznie niski poziom glutationu, który jest silnym naturalnym przeciwutleniaczem. Podwyższenie poziomu glutationu chroni przed dalszym uszkodzeniem neuronów ale również poprawia ich funkcję. HBOT dotlenia mózg, spowalnia degenerację neuronów, zwiększa poziom multipotencjalnych komórek macierzystych oraz wzmacnia angiogenezę. 

Studium przypadku: U 72-letniego mężczyzny zdiagnozowano parkinsonizm pochodzenia idiopatycznego. Pacjent przyjmował lekSinemet (10/100) w trzech dawkach 3 razy dziennie. Rok po rozpoznaniu PD rozpoznano u niego całkowite zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej. W wyniku powikłań związanych z angioplastyką zalecono Tlenoterapię Hiperbaryczną. U pacjenta wykonano 25 zabiegów HBOT w okresie 5 tygodni. Podczas serii zabiegów stopniowo zmniejszano dawkę Sinemet-u, aż całkowicie zaprzestano go podawać pomiędzy 3 i 4 tygodniem leczenia HBOT. Ponadto zaobserwowano poprawę w ocenie mowy pacjenta, mężczyzna starał się mówić więcej. Odnotowano poprawę w testach manualnych – ręka dominująca o 10%, ręka niedominująca o 32%. 

M.L.Hoggard i współpracownicy sugerują, że HBOT skutecznie może zastąpić leczenie Sinemet, którego długotrwałe zażywanie wiąże się ze skutkami ubocznymi takim jak dyskineza. Ponadto twierdzi, że antyapoptyczne (przeciwdziałające śmierci komórek) właściwości HBOT mogą stabilizować funkcje neuronów, a tym samym potencjalnie zmniejszyć progresję neurodegeneracji u chorych z Parkinsonem.Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu funkcjonalnym. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.