Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM)

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą układu nerwowego. Jej przyczyna pozostaje nadal niejasna. Nie ma też w pełni skutecznego sposobu leczenia, dlatego pacjenci interesują się każdą nową terapią w tej dziedzinie. 

Skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej (Hyperbaric Oxygen Therapy, HBOT) w stwardnieniu rozsianym tłumaczy się możliwością przywrócenia prawidłowego funkcjonowania uszkodzonych komórek nerwowych pod wpływem zwiększonej ilości tlenu.

Dostarczanie tlenu do organizmu w odczuwalnym stopniu poprawia ukrwienie komórek, tkanek oraz narządów. Dzięki lepszemu dotlenieniu komórek nerwowych, możliwe jest zatrzymanie procesu chorobowego, a nawet cofnięcie części objawów.

O skuteczności leczenia tlenem dowodzą badania m.in. Ulewicz K., który z zespołem zbadał wpływ HBOT u 16 osób chorujących na SM. Chorzy leczeni hiperbarią tlenową nie otrzymywali żadnych leków, działających na układ immunologiczny, nerwowy ani mięśniowy. Zabiegi przeprowadzono w komorze hiperbarycznej, w której badani przebywali w pozycji leżącej, oddychając czystym tlenem pod ciśnieniem 2 atmosfer. Czas ekspozycji na tlen wynosił 60 minut. Podczas terapii zastosowano od 15 do 30 ekspozycji- codziennie, przez 5 dni w tygodniu. 

Spośród 16 chorych na SM leczonych hiperbarią tlenową u 13 uzyskano poprawę. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano w zakresie sprawności ruchowej, zaburzenia równowagi oraz ustąpienia męczliwości. U większości osób znacząco spadł poziom immunoglobulin IgG oraz IgM.  Badania nad skutecznością zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu SM przeprowadzał Colin Webster ze współpracownikami. Zespół przebadał łącznie 128 pacjentów, którzy otrzymali 20 sesji w komorze hiperbarycznej w Glasgow. Średni czas trwania choroby u badanych wynosił 16 lat (od 3 do 38 lat). Pacjenci odbyli 20 sesji hiperbarii tlenowej. Celem terapii było ustabilizowanie choroby. Niektórzy pacjenci, którzy przerwali leczenie, odczuli taką poprawę stanu zdrowia, że powrócili na terapię. 42% pacjentów zauważyła natychmiastową poprawę funkcji pęcherza moczowego. Stwierdzono również zmniejszenie spastyczności, poprawę mowy oraz nastroju. Badacze wykazali, iż systematyczne leczenie HBOT pozwala zatrzymać lub znacznie spowolnić progresję choroby. Naukowcy zdecydowanie twierdzą, że terapię należy zacząć stosować jak najwcześniej po wykryciu choroby, aby zapewnić najbardziej kompletną remisję i zminimalizować jej postęp.

Na podstawie uzyskanych wyników badań, badacze doszli do wniosków, iż systematycznie stosowana hiperbaryczna terapia tlenowa wywiera bardzo pozytywny wpływ na przebieg choroby. W przypadku pacjentów z przewlekłymi objawami, może nastąpić ich stabilizacja.

Badania udowodniły, że jeśli leczenie jest kontynuowane, efekty terapii są trwałe.

Badacze sugerują stosowanie terapii tlenowej od wczesnego etapu choroby, aby wywołać jak najszybszą i najbardziej kompletną remisję oraz zapobiec późniejszej niepełnosprawności.

Dużą zaletą tlenoterapii jest jej wysokie bezpieczeństwo.

Metoda ta również podnosi aktywność mózgu, oraz poprawia koncentrację.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu funkcjonalnym. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.